Program po naseljima


Medulin


Placa - uređenje i oživljavanje stare jezgre
Uređenje druge vjetrenjače i mula Kašteja
Riva
- uređenje bijelog parkinga uređenjem rotirajuće terase u obliku jedara malina
- produljenje šetnice do Vižule
- uređenje Guc fontane, LAGUR
Sportska lučica Siga kod Vižule
Uređenje centra sportova na vodi
Izgradnja prometnica - Istočna obilaznica, Brajdine, Verikala Burle, Sjeverna zaobilaznica (prva faza)
Izgradnja šetnica/biciklističkih staza
- biciklistička staza − Medulin − Pula, prva faza
- šetnica od Belvedera do Kažele
- obalna šetnica/biciklističke staze Medulin − Pomer
- obalna šetnica Bijeca - Kažela
Izgradnja parkinga
- parking kod Vižule (k.č. 905/3)
- pronalaženje rješenja za povećanje broja parkirnih mjesta
- parkiralište kod groblja
- izgradnja javnog parkirališta ispod place
Uređenje skate parka
Izgradnja novog stadiona NK Medulin
Uređenje Medulinske lokve
Uređenje plaže Bijeca - druga faza
Uređenje javne plaže Pošesi
Otvaranje nove poslovnice banke
Realizacija poslovne zone Ševe uz izgradnju komunalne infrastrukture
Daljnja izgradnja kanalizacije Izgradnja infrastrukture u postojećim dijelovima naselja Oživljavanje Mendule, knjižnice i čitaonice

Pomer


Izgradnja prometnice Vedorna
Izgradnja pješačko-biciklističke staze uz more od Pomera do Medulina
Javna rasvjeta Pomer-Kamik
Uređenje dječjeg i skate parka na Muntižejcu, uz pošumljavanje
Proširenje groblja
Sportski centar Pomer − izgradnja jednog multifunkcionalnog igrališta
Uređenje rive po fazama - daskaški centar Pomer s ugostiteljskim sadržajem
Sanacija i osvjetljenje mosta Šćuza
Pokretanje poslovne zone Pomer, uz pomersku zaobilaznicu
Pokretanje poslovne zone Pećine (u suradnji sa našim poljoprivrednicima)
Campanož - Aquapark
Adrenalinski park (šumica Kamik)
Uređenje plaže na Mući
Pošumljavanje Muće
Obnova i uređenje šumice i zelenih površina naselja
Uređenje parkirališta iznad ACI marine
Uređenje ulaza u Pomer koji se spaja na ipsilon
Izgradnja visećeg mosta Corrente, EU
Nastavak i završetak izgradnje kanalizacije, i po potrebi oborinske odvodnje u mjestu
Potpora projektima uređenja i unapređenja kvalitete usluga lučice Pomer
Uređenje dijela naselja Škalice
Uređenje stare jezgre Pomera
Uređenje dijela naselja Funtane i spoj s plažom Muća 
Izvršiti istraživanja na samostanu Svetog Ivana Fontanele i tvrđave na Gomili

Premantura


Izgradnja južne zaobilaznice (Paredine − Stupice)
Prenamjena višestambenih objekata u sufinancirani dom za starije i nemoćne
Izdvajanje sredstava Javne ustanove Kamenjak za mjesto Premantura, sukladno Zakonu o zaštiti prirode
Osvjetljenje turnja i otvaranje za javnost uz izmještanje odašiljača
Nastavak izgradnje sportskog centra - izgradnja balon dvorane i tenis centra
Postavljanje skulpture u prirodnoj veličini mnsg. Antuna Bogetića povodom 100 godišnjice rođenja, plus monografija
Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže i nadogradnja uređaja višim stupnjem pročišćavanja
Biciklistička staza Kamik − Premantura
Izgradnja morskog konzervacijskog centra i akvarija na Glavici
Rekonstrukcija mola pod Lokvom
Izgradnja lučice Runke − komunalni i komercijalni dio, koncesijski model
Izrada idejnog rješenja pješačkog mosta Premantura − Medulin
Pokretanje Noći spod Turnja − premanturskog kulturnog ljeta
Obnova daskaške regate Hallowind
Obnova mountain bike manifestacije Rocky Trails
Zip line Gornji Kamenjak
Uređenje manjih prometnica po mjestu
Uređenje centralne prometnice na Donjem Kamenjaku radi smanjenja prašine
Organizacija sustava bova u Uvali Portić radi zaštite podmorja

Banjole


Proširenje Područne škole Banjole u osmogodišnju školu, EU
Uređenje sportske lučice i sportsko-rekreacijskog centra Kanalić, ŠRD
Nastavak izgradnje šetnice i dječjeg igrališta na potezu od Volma do lučice Pod Lijon
Nastavak izgradnje šetnica po naselju i uz obalu
Uređenje šetnice Cintinera te početak izgradnje nove plaže s parkiralištem i javnim sadržajima
Uređenje park - šume Pećine
Dovršetak izgradnje kanalizacije Volme − Šćuza
Dječje igralište Volme
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bumbište s pripadajućim ispustom 1 km
Izgradnja Sportskog centra Banjole i novog odvojenog klupskog prostora za NK Banjole
Sanacija mola i izgradnja lučice Pod Lijon
Izgradnja lučice Mušoga
Osmišljavanje uređenja centra davanjem novih sadržaja “Izletištu” te prostoru oko društvenog doma s naglaskom na ribarsku tradiciju Banjola uz osiguravanje novih parkirnih mjesta

Vinkuran


Povezivanje naselja Vinkuran označenim biciklističkim stazama, nogostupom i rasvjetom uz postojeću cestu sa susjednim naseljima u smjeru Pješčane Uvale, Dolinke i Banjola
Nastavak uređenja obalne šetnice od lučice do plaže u Maloj Kavi i dalje prema Pješčanoj Uvali
Izgradnja rotora na Premanturskoj cesti
Uređenje prometnice na Kučinama
Okretište za autobus na Coti
Izgradnja parkinga po naselju
Rješavanje prometne regulacije, cesta prema moru
Uređenje nasipanog platoa u lučici
Proširenje sportskog centra − tenis teren
Uređivanje dječjeg igrališta iza butige
Nastavak gradnje kanalizacijske mreže
Vađenje broda olupine iz Vinkuranske vale
Kapelica - crkva na otvorenom na platou iznad Cave Romane
Apliciranje projekta uređenja Cave Romane, muzej kamena, infrastruktura za održavanje manifestacija, suživot penjačkih sportskih udruga, osnaživanje kiparske kolonije
Izrada plana upravljanja park-šumom Soline i razvoj rekreativnih i edukativnih sadržaja te aktivnosti
Dugoročan projekt kulturnog doma

Vintijan i Valbonaša


Povezivanje naselja Vintijan označenim biciklističkim stazama, nogostupom i rasvjetom uz postojeću cestu sa susjednim naseljima u smjeru Vinkurana, Pješčane Uvale i Dolinke
Sanacija pristupne ceste za Kaštijun uz izgradnju oborinske odvodnje
Izgradnja kanalizacijske mreže po naselju
Uređenje dječjeg igrališta Vintijan
Izgradnja glavne pristupne ceste u Vintijan
Uređenje multifunkcionalnog platoa − trga
Vintijanska noć − organizacija mjesne fešte
Asfaltiranje pristupne prometnice Valbonaša
Valorizacija Vintijana kao arheološkog lokaliteta

Pješčana uvala


Izgradnja moderne prometnice s pješačko-biciklističkom stazom, rotorom i rasvjetom od ulaza u naselje do pulske zaobilaznice
Završetak legalizacije i uređenja lukobrana postavljanjem skulpture Mare te funkcionalnom sanacijom
Uređenje obalne šetnice do Vinkurana
Proboj i uređenje 7. Ogranka
Uređenje parkinga na ulazima u naselje te stavljanje u funkciju parkinga iznad Tehnomontove marine
Dodatno uređenje zona rekreacije i sporta, plaža te javnih površina
Uređenje amfiteatra s vodoskokom i pogledom na plažu
Nastavak rekonstrukcije vodovodne mreže i pripadajućih prometnica
Nastavak uređenja prolaza među ograncima uz postavljanje dekorativne rasvjete
Realizacija skulpture Sv. Nikole uz uređenje fasade Crkve Sv. Nikole
Povezivanje naselja s Cave Romane uz uređenje edukativne staze
Osnaživanje sportskih manifestacija

Jedra sigurne budućnosti

Goran Buić - nezavisna lista građana