Program 2021-2025


Organizacijski model


Projektno vođenje investicija putem matričnog modela upravljanja, definiranjem nositelja projekta koji, koristeći specifična znanja, ima na raspolaganju infrastrukturu općinskih stručnih službi za praćenje i realizaciju projekta
Reustroj nezavisne liste s ciljem definiranja upravljačkih tijela, uz obvezu uključivanja većeg broja ljudi u projekte kao i intenzivnije uključivanje građana putem skupova mještana, a sve radi povećanja transparentnosti i efikasnosti provedbe projekata
Uvođenje redovnih focus grupa, radionica, anketa, javnih skupova i tribina, kao i svih oblika direktne komunikacije s građanima
Jačanje uloge ali i odgovornosti mjesnih odbora u planiranju i provođenju aktivnosti

EU politike


Pametnija Europa: inovacije, digitalizacija, gospodarska transformacija, potpora malim i srednjim poduzetnicima, jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, poboljšanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete
Zelenija Europa: europa bez ugljika, energetska tranzicija, obnovljivi izvori energije te borba protiv klimatskih promjena, smanjenje količina otpada koji se odlaže − sortirnice
Povezanija Europa: usmjerena na digitalnu infrastrukturu, transeuropski prijevoz, urbani transport − nabava električnih automobila, bicikala i romobila, izgradnja punionica, električni brodski promet
Socijalnija Europa: teme socijalnih prava, zapošljavanja, obrazovanja, uključivanja i pristup zdravstvenoj zaštiti Europa bliža građanima: urbani i lokalni razvoj malih ruralnih sredina te lokalizirana politika koja ispunjava potreba građana, poboljšanje učinkovitosti javne uprave − eopćina − digitalizacija javne usluge
Covid oporavak

Gospodarstvo


Smanjenje komunalnog doprinosa u poslovnim zonama za poslovne subjekte koji se bave proizvodnim, prerađivačkim i obrtničkim djelatnostima
Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovne zone
Porezna politika prilagođena epidemiološkim uvjetima
Potpora ribarskom sektoru kroz izgradnju pristaništa, iskrcajnog mjesta i aktivnosti LAGUR-a „Istarska batana“
Jača potpora poljoprivrednicima kroz poticanje izgradnje infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na decentraliziranim osnovama
Sufinanciranje kamatne stope za unapređenje smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača
Neposredna suradnja s privatnim sektorom i podrška pri realizaciji projekata koji se odnose na novo zapošljavanje
Uvođenje poduzetničkog inkubatora po anketiranju potencijalnih korisnika
Poticanje izgradnje obiteljskih kuća
Nastavak inicijative za dobivanje statusa grada
Poticanje otvaranja obrta

Razvojni projekti


Zabavni centar Campanož − Aquapark Crispoland, po rješavanju problematike Kaštijuna
Sport Centar Medulin Active 
Izgradnja morskog konzervacijskog centra i akvarija na Glavici
Poslovne zone (Kamik, Valbonaša, Medulin, Pomer i Ševe) 
Izgradnja infrastrukture za širokopojasni pristup internetu − optika do vrata 
Benzinska postaja (na moru)
Izrada urbanističkih planova
Uređenje plaža i šetnica uz more u svim naseljima
Standardizacija izgleda fasada i arhitekture u užem centru
Modernizacija javne rasvjete po svim naseljima
Izrada studije za uređenje stradarija u svim mjestima

Zaštita okoliša


NE Kaštijun
- inzistiranje na ispravnom radu i usklađenju s ekološkom i uporabnom dozvolom
- pokretanje sudskog spora za zatvaranje ŽCGO ukoliko neovisni sudski vještak dokaže nepravilnosti i neusklađenosti gornje točke
- inzistiranje na refundaciji štete okolnom stanovništvu
- inzistiranje na otvaranju još jednog centra za gospodarenje otpadom u centralnoj ili sjevernoj Istri
- protivljenje širenju djelatnosti ŽCGO Kaštijun
- uvođenje civilnog nadzora
Monte Kope − preseljenje uprave JU Kamenjak, Ekološki edukacijski centar
Rješavanje problematike napuštenih kamp kućica u zaštićenim područjima
Inzistiranje na rušenju bespravnih objekata na području cijele općine
Uključenje poluotoka Vižula u sustav zaštite prirode i ingerencije Javne ustanove Kamenjak
Izgradnja parkirališta na ulazu u Kamenjak uz osiguranje alternativnih vrsta prijevoza morskim i kopnenim putem
Uređenje sidrišta Portić, Kamenjak
Azil za kućne ljubimce tvrđava Kaštijun
Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete u svim naseljima
Izgradnja javnih WC-a po naseljima, nabavka mobilnog sanitarnog čvora za potrebe manifestacija
Dovršetak izgradnje kanalizacije u svim naseljima
Rješavanje problematike divljih svinja, čagljeva i ostale problematične divljači
Sigurnosne kamere na ulazu u svako mjesto, u suradnji s policijom

Politika za mlade


Izgradnja POS-ovih stanova za mlade, cijena ispod 1000 Eur/m2 stana
Izgradnja Centra za mlade, EU
Poticajna politika zapošljavanja i samozapošljavanja mladih
Poboljšanje prijevoza inovativnim metodama povezivanja naselja
Bolje informiranje mladih kroz otvaranje novih kanala komunikacije
Jačanje uloge Savjeta mladih Općine Medulin
Primjena Lokalnog programa za mlade u proračunu i strateškom planu razvoja općine Medulin
Organizacija igara Šanpiero

Socijalna politika


Izgradnja doma za umirovljenike na Kamiku i Medulinu
Izgradnja plaže za osobe s invaliditetom
Uklanjanje arhitektonskih barijera na svim javnim površinama s ciljem prilagođavanja pristupa osobama s invaliditetom
Jačanje uloge Socijalnog vijeća
Skrb o braniteljima Domovinskog rata
Sufinanciranje zdravstvene njege u kući
Medicinska rekreacija za starije
Financiranje umjetno potpomognute oplodnje
Jačanje svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti
Financiranje antigenskog testiranja na covid

Kultura


Osnivanje kulturnog vijeća
Stari vrtić Medulin, Etno kuća i prostor za udruge, budući Dom kulture
Dom kulture Premantura − nakon premještanja JU Kamenjak na Monte Kope
Izrada idejnog rješenja za Dom kulture Vinkuran
Intenziviranje aktivnosti galerijskih prostora u svim naseljima
Nastavak potpore izdavaštvu po svim mjestima
Revitalizacija prostora druge vjetrenjače na medulinskoj rivi
Potpora svim projektima vezanim za očuvanje kulturne baštine

Jedra sigurne budućnosti

Goran Buić - nezavisna lista građana